Architektura to bardzo ciekawy i wymagający kierunek. Wymaga nie tylko umiejętności rysowania, ale i logicznego myślenia oraz zdolności technicznych. Oprócz skończonych studiów, dla zawodu architekta bardzo ważna jest praktyka, którą zdobywa się na budowie i w biurach, żeby zdobyć potrzebne uprawnienia. Jest to jednak bardzo satysfakcjonujące, kiedy nasze projekty przenoszą się z kartki do rzeczywistości.
Architekt to zawód, który łączy cechy artyzmu i szaleństwa z wykonywaniem całej masy przyziemnych rzeczy takie sporządzanie kosztorysów, rysunków technicznych, projektów elewacji, planów zagospodarowania przestrzennego, instalacji, konstrukcji, opisów technicznych i projektów komputerowych.
Bardzo ważna jest w tym zawodzie umiejętność planowania, staranność i dokładność.Przestrzeń i pieniądze zwykle bardzo ograniczają architekta. Tych nigdy nie ma dosyć, dlatego analiza możliwości finansowych jest dla architekta kluczowa.
Architektura to kierunek studiów, który wymaga umiejętności ścisłych i humanistycznych jednocześnie.