Jak głosi definicja ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oczyszczalnią ścieków jest każdy „zespół podstawowych obiektów technologicznych, służących bezpośrednio do oczyszczania ścieków oraz znajdujących się na wspólnym terenie obiektów pomocniczych niezbędnych dla dostawy energii elektrycznej, wody, stworzenia odpowiednich warunków do pracy i obsługi oczyszczalni.” Oczyszczalnie ścieków można podzielić na cztery rodzaje: biologiczne, mechaniczne, chemiczne i z podwyższonym usuwaniem biogenów. Biologiczne oczyszczalnie ścieków mają za zadanie usuwanie ze ścieków ciał stałych, zawiesin łatwo i trudno opadających, substancji organicznych rozpuszczonych w ściekach oraz koloidów. Do oczyszczalni biologicznych możemy również zaliczyć oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów, tego typu instalacje mają zwiększoną redukcję azotu oraz fosforu. W biologicznych oczyszczalniach ścieków zachodzą tlenowe, beztlenowe oraz przemienne procesy oczyszczania w których udział biorą mikroorganizmy.