Czy możliwe jest dzisiaj budowanie domów oraz obiektów użyteczności publicznej pozostających  w zgodzie ze środowiskiem naturalnym? Okazuje się, że tak. Co więcej, to obecnie bardzo mocny trend. Budownictwo zmierza więc w tym kierunku, opierając się na podstawowych elementach zrównoważonego rozwoju.
Architekci projektując dziś budynki dbają o to, aby były wykonywane z materiałów, które nie szkodzą środowisku naturalnemu albo są dla niego w jak najmniejszym stopniu uciążliwe. Niezwykle istotna kwestią jest dopasowanie domu do otoczenia, w którym powstaje. Nie powinien on w żadnym wypadku zakłócać naturalnego krajobrazu. Ma raczej z nim współgrać, tworzyć harmonijną całość. Jest jeszcze jeden ważny aspekt budownictwa. Budynki powstające współcześnie bardzo często są energooszczędne. Prowadzi to oczywiście do obniżenia kosztów eksploatacji, stąd popularność tego typu rozwiązać. Nie mniej jednak sama idea budynków energooszczędnych oparta jest na ich proekologicznym charakterze. Wiąże się to również z redukcją wytwarzanych zanieczyszczeń.