Zerwanie umowy deweloperskiej
Co się dzieje w momencie gdy nabywca podpisał już umowę deweloperską, ale po jakimś czasie rozmyślił się i chciałby się z niej wycofać? Może to być trudne.
Umowa deweloperska stanowi zabezpieczenie dla obu stron – nabywcy i dewelopera. Przypadki jej rozwiązania zdarzają się bardzo rzadko. Najlepiej rozpocząć po prostu od rozmowy z firmą deweloperską. Deweloper może zgodzić się na odstąpienie od umowy pod jakimiś warunkami np. wpłaceniem przez nabywcę określonej kwoty (jej wysokość to kwestia indywidualna). Jest to jednak tylko jego dobra wola. Rozwiązanie musi mieć postać aktu notarialnego, w którym obie strony unieważnią zobowiązania wobec siebie i ustalą kwestię rozliczenia. Nabywca nie ma co liczyć na całkowite odzyskanie wpłaconych pieniędzy.
Jeśli deweloper nie zgodzi się na rozwiązanie umowy pozostaje zapłacić za całe mieszkanie, a później spróbować go sprzedać komuś innemu.
nabywcy można szukać już w trakcie trwania budowy i dokonać na jego rzecz cesji umowy deweloperskiej. Wymaga to zgody dewelopera.