Jeszcze w XIII w. na terenach polskich występowały ludy pogańskie, które nie chciały poddać się chrystianizacji. Prusowie, bo o nich chodzi, zamieszkiwali obecne województwo warmińsko-mazurskie oraz częściowo pomorskie. Do walki z nimi sprowadzono zakon krzyżacki. Po rozprawieniu się z ludami pogańskimi, zakon zajął należące do nich tereny i rozpoczął ekspansję w głąb Polski. Pamiątkami po działalności zakonu na terenie Polski są wybudowane przez nich zamki, w tym obecnie największa w Europie warownia Malbork.

Architektura gotycka kompleksu zamkowego w Malborku obejmuje:
– Zamek Wysoki,
– Zamek Średni,
– Zamek Niski,
wraz z zachowanymi do dnia obecnego murami obronnymi.
Pełnił funkcję najpierw rezydencji mistrzów zakonu krzyżackiego, a następnie królów polskich. Odbudowany po zniszczeniach wojennych, w 1997 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Oprócz kompleksu zamków w Malborku, Krzyżacy pozostawili po sobie:
– zamek w Gniewnie,
– zamek w Sztumie,
– zamek w Bytowie,
wszystkie budowane w okazałym stylu gotyckim.