W ostatnich latach popularność w naszym nadwiślańskim kraju zdobywają ekologiczne zbiorniki na szambo. Gminy często organizują zbiorowe zapisy na tworzenie takich przydomowych oczyszczalni ścieków. Polega to na tym, że część kosztów ponosi gmina, a cześć właściciel działki, oczywiście w sposób proporcjonalny. Wybudowanie takiej oczyszczalni przydomowej i jednocześnie ekologicznej wiąże się z szeregiem prac nie tylko terenowych ale i biurowych. Najpierw sporządzane są listy chętnych na danej wsi, następnie wykonywane są badania gleby. Badania te pozwalają na określenie w jaki sposób na danej działce wybudować ten zespół urządzeń. W następnej kolejności na mapie do celów projektowych, która sporządzana jest przez geodetę uprawnionego projektant wykonuje projekt ekologicznego zbiornika. Warto pamiętać, że aby zainstalować taki zbiornik należy mieć na swojej działce odpowiednio dużo przestrzeni, tak aby rozlokować odpowiednio wszystkie nieodzowne elementy przyszłej oczyszczalni przydomowej.