Ekonomia to nauka społeczna, której zadaniem jest badanie zjawisk produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr. Nauka ta ma odpowiadać na pytania: co produkować i w jakich ilościach? W jaki sposób produkować? Kto będzie korzystał z wytworzonego produktu społecznego?
Pojęcie ekonomii wywodzi się ze starożytnej Grecji. Taki tytuł nosi jedno z dzieł Ksenofonta, które dotyczyło zasad prowadzenia gospodarstwa domowego.
Ekonomię można podzielić na mikroekonomię (która bada zachowania konkretnego rynku) i makroekonomię (która bada zachowania w całej gospodarce).
W dzisiejszych czasach największe znaczenie mają następujące nurty:
– keynesizm (inwestycje mają ogromny wpływ na ogólny poziom produkcji, zatrudnienia i dochodów),
– nowa szkoła klasyczna (popyt, podaż i ceny, błyskawicznie dostosowują się do nowej sytuacji na rynku produktów, przy uwzględnieniu hipotezy racjonalnych oczekiwań, odrzuca się pozytywny wpływ polityki gospodarczej na kształtowanie rynku),
– monetaryzm (zakłada, że wartość pieniądza jest odwrotnie proporcjonalna, a ceny są wprost proporcjonalne do ilości pieniądza na rynku).