Poprzez elektropolerowanie rozumie się bardzo skomplikowany proces obróbki elektrochemicznej, której poddawane są określone metale. Skomplikowany, ale zdecydowanie skuteczny, ponieważ jego efektem są wygładzone, błyszczące powierzchnie, które ponadto są dużo bardziej niż przed przeprowadzeniem procesu, odporne na korozję. Stąd też elektropolerowanie metali wykorzystywane jest w sytuacji obróbki elementów metalowych dla bardzo wielu branży, w tym m.in. w produkcji nowoczesnych rur instalacyjnych. Proces ten przebiega w tak zwanej „wannie galwanicznej”, w której to poddawany obróbce materiał podłącza się do anody, czyli po prostu dodatniej elektrody. Efektem zachodzących w skutek tego działania reakcji fizykochemicznych jest to, że na powierzchni metalu dochodzi do zmniejszenia jego chropowatości. Poza tym można nawet stwierdzić, że uległa on dodatkowo nabłyszczeniu. To właśnie dlatego, pomimo skomplikowanego procesu, elektropolerowanie jest dobrą, często stosowaną metodą obróbki metalu.