W okresie średniowiecza w Polsce w budownictwie najpierw dominował kamień, później cegła. Główną zasługę zastosowania tych materiałów przypisuje się Kazimierzowi Wielkiemu, który ?zastał Polskę drewnianą, a pozostawił murowaną?. Zaczęto budować nowe zamki, otoczone murami obronnymi, rozwijało się budownictwo sakralne. Wraz z cystersami do Polski dotarł styl gotycki.

W tym okresie miasta rozwijają się dynamicznie. Zagospodarowywany teren, ograniczony murami, został podzielony na działki budowlane. Za wydzielone działki zaczęto pobierać podatek od nieruchomości oraz opłaty komunalne. Pobierano opłaty targowe i celne. W centrum miasta usytuowany był rynek, na którym wznoszono ratusz, pełniący zarówno rolę reprezentacyjną, jak i obronną, budynki wagi miejskiej oraz sukiennice, kramy kupieckie i pręgierze.

Architektura gotycka w Polsce dzieli się na:
– nadwiślańską.
– śląską,
– pomorską.
Przykładem gotyku śląskiego są między innymi: Katedra Św. Stanisława w Świdnicy i kościół św. Marcina w Jaworze.