Architektura budownictwo i projektowanie i budownictwo kubaturowe

Charakterystyka robót budowlanych

Niektórzy ograniczają prace budowlane do robót, jednak jest to spory błąd. Roboty budowlane to najważniejszy etap prac budowlanych, owszem, ale nie jedyny. Terminem tym określamy bowiem faktyczne prace związane ze wznoszeniem danego obiektu budowlanego, jego modernizacją lub rozbieraniem. Osobą odpowiedzialną za budownictwo kubaturowe, liniowe i każde inne na etapie robót jest kierownik budowy. To też jego działalność jest kontrolowana przez instytucje zewnętrzne.

Roboty budowlane mogą mieć różny charakter. Mogą to być roboty na wysokości, mogą to być roboty polegające na niszczeniu obiektu w ramach wspomnianej rozbiórki. Wszystko reguluje tak naprawdę projekt budowlany, na podstawie którego przebiegają poszczególne prace. To, jakie roboty można wykonać w Polsce, reguluje z kolei prawo budowlane. Architektura budownictwo i projektowanie powinny uwzględniać wszystkie przepisy, dlatego tak ważne jest, aby korzystać wyłącznie z biur projektowych itp., które troszczą się o zachowanie prawa budowlanego.