Przydomowe oczyszczalnie ścieków to innowacyjne rozwiązanie w zakresie dbałości o środowisko. Na zachodzie zastosowanie tego rozwiązania jest już w standardzie, sprawmy zatem, aby i u nas stało się ono normą. Jak mawiają dbałość o środowisko warto zacząć od własnego podwórka i najbliższego otoczenia. Kwestia ścieków zawsze była problematyczna dla mieszkańców obrzeży miast, gdyż zazwyczaj nie mają oni możliwości podłączenia się do kanalizacji. Problem ścieków i zanieczyszczeń jest na ich głowie. Dotychczas głównie korzystało się z usług firm oferujących wywóz ścieków, to jednak rozwiązanie mało ekologiczne, mało ekonomiczne i mało przyjemne, gdyż wiąże się z brzydkimi zapachami. Lepiej zainwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków, którą podłącza się do instalacji domowej, tak, aby do odpowiednich zbiorników spływały zanieczyszczenia. W nich przy udziale odpowiednich bakterii następuje proces oczyszczania wody. A zostaje ona oczyszczona do tego stopnia, że można ją ponownie wykorzystać do celów gospodarczych.