Duża ilość Polaków wyjeżdża za granicę do pracy, niektórzy pozostają tam na długo lub na stałe, zmieniają swoje miejsce zamieszkania.

Wtedy podatki rozliczają w kraju, który wybrali.
Jest jednak grupa ludzi, którzy posiadając stałe miejsce zamieszkania w Polsce, wyjeżdżają do pracy za granicę.
Problemem dla nich bywa rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy.
Ciężko jest im się zorientować, jakie kwity powinni zachować i jakich procedur dokonać, by na koniec roku złożyć dobrze wypełniony PIT.
Biura rachunkowe, w swoich ofertach często już proponują rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy.
Wystarczy, po przyjechaniu do kraju, w terminie składania dokumentów
PIT, dostarczyć do biura wszelkie potrzebne informacje w postaci kwitów wypłat i zaliczek wpłaconych za granicą, oraz informacje o dochodach osiągniętych w naszym kraju.
Po uiszczeniu drobnej opłaty za usługę oddajemy wypełniony PIT do Urzędu Skarbowego.
Forma taka powoduje, że nie jesteśmy ciągle wzywani i narażani na stres, w celu poprawienia PITu.