Ośmioklasowa szkoła podstawowa

 

Od jakiegoś czasu, dobrze wszystkim znane gimnazja przestały istnieć, a na ich miejsce powróciły ośmioklasowe szkoły podstawowe oraz czteroletnie licea. Jak się okazuje, wiele osób jest z tego powodu zadowolona, ponieważ jest to dla nich przede wszystkim możliwość spędzenia dodatkowych dwóch lat ze swoimi kolegami i koleżankami. W przypadku zmiany szkoły na gimnazjum, nie było to wówczas tak oczywiste, ponieważ część osób kontynuowała naukę w szkole rejonowej, natomiast część szła do gimnazjum spoza rejonu. Nie mniej jednak z jednej strony takie rozwiązanie ma wiele plusów, a z drugiej wiele minusów. Głównym z minusów jest ten, że w momencie ukończenia sp1 Drezdenko, jak i innych szkół podstawowych, uczniowie będą spotykać się w klasach licealnych ze swoimi kolegami, którzy ukończyli gimnazjum, a co za tym idzie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą różnić się zakresem przerabianego materiału i niektórzy będą mieć zwyczajnie braki w wiedzy. Oczywiście nie jest to pewne, jednak istnieje takie ryzyko.