Troska o środowisko naturalne przejawia się w wielu aspektach działalności człowieka. Budownictwo nastawiane proekologicznie to obecnie temat na czasie. Jakie są jego podstawowe założenia?
Współcześni architekci dbają o to, aby używane materiały w jak najmniejszym stopniu szkodziły środowisko. Jeżeli to możliwe odchodzi się nawet zupełnie od materiałów uciążliwych dla natury. Kolejna stosowana zasada zrównoważonego rozwoju dotyczy lokalizacji budowanych nieruchomości. Budynek powinien komponować się ze swoim otoczeniem, a przede wszystkim nie zaburzać naturalnego krajobrazu. Następny trend to podjęcie wszelkich możliwych działań pozwalających na redukcje zużywanej energii. Domy energooszczędne zawdzięczają swoją popularność nie tylko oszczędnościom, które można dzięki nim uzyskać. Dla osób nastawionych proekologicznie niezwykle ważny jest fakt, że są to budynki zachowujące wszelkie standardy ochrony środowiska. Dbałość o środowisko naturalne dotyczy również zmniejszenia ilości wydzielanych zanieczyszczeń.