Księgi wieczyste dotyczą pojedynczej nieruchomości i mają na celu ujawnienie jej stanu prawnego. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia nabywcy nieruchomości, ponieważ ma on pewność, że nie nabywa włości, które są obciążone prawami osób trzecich. Niezwykle istotne jest, aby korzystać z pomocy profesjonalisty, który doskonale zna się na księgach. Kancelaria Notarialna Kraków z łatwością określi stan nieruchomości, której kupnem jesteśmy zainteresowani. Dzięki temu zminimalizujemy ryzyko nabycia działki, która jest obciążona użytkowaniem lub służebnością. Ma to doniosłe znaczenie dla osób, które chcą korzystać z nabywanej nieruchomości w sposób niczym niezakłócony. Warto sprawdzić również w planie zagospodarowania przestrzennego, czy na naszej działce nie są planowane jakiekolwiek inwestycje, które mogłyby znacząco obniżyć wartość naszej ziemi. Chodzi tu przede wszystkim o zwieszające się kable oraz inne urządzenia, które zostałyby umieszczone na działce w ramach ustanowienia służebności przesyłu.