Odbudowę i rozbudowę Akropolu przeprowadził w tym samym stuleciu Perykles ? sławny ateński mąż stanu i znakomity wódz, który swoją polityczną i gospodarczą działalnością przyczynił się do wielkiego rozkwitu, świetności i potęgi Aten. On to około 447 r. p.n.e. zlecił swemu przyjacielowi i doradcy, najsłynniejszemu rzeźbiarzowi starożytności Fidiaszowi, kierowanie pracami architektoniczno-budowlanymi i rzeźbiarskimi na Akropolu, szczególnie zaś przy Partenonie ? świątyni bogini Ateny Partenos. Do wzniesienia tej najsłynniejszej spośród wszystkich antycznych budowli greckich Fidiasz powołał dwóch ludzi: Iktinosa i Kallikratesa. Podobnie jak o wielu innych twórcach w starożytności, tak i o nich wiadomo dziś niewiele. Właściwie jedynie dochowane do dziś pozostałości ich największego dzieła, właśnie Partenonu, świadczą o ich wielkim talencie oraz znakomitych umiejętnościach architektonicznych i budowlanych. Niemniej jednak dzięki historykom i kronikarzom parę informacji o tych mistrzach architektury antycznej dotarło aż do czasów nowożytnych. O Iktinosie wiadomo, że był greckim architektem, działającym głównie w Attyce i na Peloponezie. Przez starożytnych był zaliczany do siódemki najsławniejszych ówcześnie twórców w dziedzinie architektury. Żadne szczegóły o jego pochodzeniu i życiu nie są dziś znane; przypuszcza się, że pochodził z Aten.