Rzym  starożytny,  miasto  potężne  i   bogate,   będące stolicą całego ówczesnego świata ? miał wiele wspaniałych i pięknych budowli, wznoszonych przez różnych sławnych architektów. Był wśród nich jeden, zaliczany zarówno przez jemu współczesnych, jak i przez potomnych w późniejszych wiekach do najsłynniejszych architektów starożytności    i    uznawany    za    największego    spośród mistrzów architektury cesarstwa rzymskiego. Tą   niezwykle   pochlebną   i   bardzo   zaszczytną   opinią cieszy  się  od  tamtych  czasów  aż  po  dzień   dzisiejszy Apollodoros ? pochodzący   z   syryjskiego   miasta   Damaszku, urodzony ok. 60 r., a zmarły ok. 130 r. naszej ery.   W   życiu   swym   osiągnął   największe   powodzenie i   dostąpił   najwyższych   zaszczytów.   Jednakże   później doznał również ciężkich  upokorzeń,  został  skazany na wygnanie z Rzymu i wreszcie zginął, stracony na cesarski rozkaz. Najbardziej ożywiona działalność Apollodorosa, która wyniosła go na szczyt sławy, przypadła na okres panowania cesarza Trajana (lata 98?117). Apollodoros był jego nadwornym architektem, urzeczywistniając powierzone mu przezeń zadania budowlane o największym znaczeniu. Towarzyszył również cesarzowi w wyprawach wojennych, pełniąc wówczas funkcje jego naczelnego inżyniera wojskowego. Znakomite umiejętności techniczne, ogromną fantazję twórczą i niezawodny smak artystyczny wykazał Apollodoros przede wszystkim w jednym z dwóch głównych dzieł swego życia ? Forum Trajana w Rzymie. ?Forum” to określenie głównego placu w miastach starożytnego Rzymu. Plac taki pełnił pierwotnie funkcje handlowe oraz służył za miejsce zgromadzeń publicznych i sądów. Później, w okresie cesarstwa, był przede wszystkim ośrodkiem władz administracyjnych. Forum miało zazwyczaj zarys prostokątny i było położone przy skrzyżowaniu głównych miejskich arterii komunikacyjnych. Otaczano je kolumnowymi portykami i zdobiono posągami, a wokół niego wznoszono najważniejsze publiczne budowle miejskie.