Uchwałą kongresu wiedeńskiego w 1815 roku powstała Rzeczpospolita Krakowska i posiadając ograniczone uprawnienia istniała do 1846 roku.

W okresie tym na uwagę zasługują działania mające na celu upiększenie Wolnego Miasta Krakowa. Wyburzono mury obronne, zagospodarowano teren wokół nich, podjęto decyzję o założeniu ogólnodostępnego ogrodu, zwanego Plantami. Zasadzono drzewa i krzewy, założono kwietniki, powstały place zabaw dla dzieci. Planty stały się miejscem spotkań towarzyskich oraz imprez o znaczeniu państwowym.

Ogrody krakowskie ucierpiały podczas II wojny światowej. Poddane rewitalizacji po wojnie, stanowią ważny element w krajobrazie miasta. Odrestaurowana mała architektura jest dodatkowym elementem ozdobnym. Obecnie Planty zajmują teren ok. 25 hektarów. W ich obrębie można podziwiać zarówno zabytki, jak i współczesne pomniki. Do najciekawszych należą między innymi:
– Barbakan – pozostałość dawnej fortyfikacji miejskiej,
– Kościół oo. Dominikanów,
– Pałac Biskupi,
– pomnik Mikołaja Kopernika,
– pomnik Floriana Straszewskiego.