Na architekturę mieszkaniową i na proces inwestycyjny w mieszkalnictwie oraz jego organizację bezpośrednio wpływają dwie ustawy. Są to ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jak również przepisy obowiązujące w prawie budowlanym. W myśl ustawy,ktora stanowi o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze lokalnym, nim podejmie się decyzjęo inwestycji opracowywane są różnego rodzju dokumenty. Do tych dokumentów należy uważne studium wszelkivcj uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w danej gminie, opracowany plan dla danej miejsowości jak również przewidywane prognozy skutków oddziaływania dnaego projektu na środowisko naturalne oraz dotychczasowy ład przestrzenny.Za każdym razem tryb wydawania decyzji warunkujących zabudowę i zagospodarowanie przestrzennego jest skomplikowany, czasochłony i wymagajacy skupienia oraz wiedzy. Jest to proces, który jest obwarowany koniecznością uzyskania przez inwestora wielu opinii i uzgodnień, które gwarantują, że zabudowa na danym terenie jest możliwa.