Przydomowe oczyszczalnie ścieków są coraz częściej wybieranymi rozwiązaniami. Za ich montażem przemawia fakt, że są ekologiczne, tanie, wygodne i bezpieczne.

Wygodne i tanie, ponieważ nie trzeba cyklicznie wywozić ścieków.
Ekologiczne, ponieważ zanieczyszczenia rozkładają się do postaci związków nieszkodliwych dla środowiska naturalnego.
Bezpieczne, ponieważ nie ma zagrożenia, że ciecz opuszczająca przydomową oczyszczalnie zanieczyści rów melioracyjny czy indywidualne ujęcie wody.

Jednak nie wszędzie możemy wybudować przydomową oczyszczalnie ścieków. Żeby to zrobić trzeba przestrzegać pewne warunki. Np. trzeba zachować odpowiedni odstęp od ogrodzenia. Przydomowe oczyszczalnie ścieków, kupimy w firmach, które zajmują się sprzedażą takich urządzeń. Możemy tylko nabyć taką oczyszczalnie a resztę załatwić sami, albo wykupić kompleksową usługę wraz z zaprojektowaniem, montażem, załatwieniem uzgodnień formalnoprawnych, konserwacją. Zwykle kupując przydomową oczyszczalnie ścieków dostajemy od firmy dziesięć lat gwarancji na takie urządzenie.