Każdy biznesmen, który planuje szeroko zakroić prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą, z pewnością wie, że musi na ten poczet czynić wiele oszczędności. Bez nich ani rusz, zważywszy na fakt, że koniunktura gospodarcza ulega ciągłym wahaniom. Znaczący jest fakt, że duża niepewność na rynkach finansowych powoduje wzrost kosztów związanych z udzieleniem kredytów dla firm, oferowanych przez banki. Stąd zaleca się odpowiednio wcześniej zacząć oszczędzać na rozwój własnego biznesu. Doskonale sprawdzi się w tym wypadku Skandia polisa inwestycyjna. Właściciel firmy może skorzystać również z innych narzędzi, które pozwolą mu na właściwe ulokowanie swoich ewentualnych oszczędności. Nie można pominąć faktu, że samo prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z dużym ryzykiem, dlatego pożądane jest, aby wybrany instrument cechował się jak największą pewnością. Brak tej cechy powinien z góry przekreślać instrument, który zostaje wybrany przez przedsiębiorcę oszczędzającego na rozwój firmy.