Windykacja polubowna i Windykacja sądowa

Na czym polega windykacja polubowna?

O windykacji polubownej myślimy wtedy, kiedy nie chcemy wytoczyć naszemu wierzycielowi żadnego procesu. Wykorzystuje ona bowiem instrumenty bazujące na perswazji, takie jak np. wykonywanie telefonów do wierzyciela, wysyłanie mu wiadomości e-mail, wysyłanie mu pocztowych wezwań do uregulowania długu, informowanie o kolejnych krokach, które chcemy wobec niego wykonać, czy np. podejmowanie działań negocjacyjnych. Dzięki temu, że nie ma tu czynności prawnych, windykacja polubowna pomaga w odzyskiwaniu długów przedawnionych.

Dlaczego polubowne załatwienie sprawy może być lepsze, niż np. windykacja sądowa? Wyobraźmy sobie sytuację, że dłużnikiem jest jeden z naszych ważniejszych klientów i jego opóźnienia w spłacie są pewnym ewenementem na tle całej naszej współpracy. Polubowne upominanie się o dług nie powinno więc zaważyć na tejże współpracy, natomiast wytoczenie sprawy sądowej już tak. Innymi słowy: polubowne ściąganie długów nie powinno zaważyć na relacjach pomiędzy nami a naszymi dłużnikami.