Przyjęcie chrztu przez Mieszka I  w 966 roku, oraz koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski w 1025 utrwaliło znaczenie naszego kraju na arenie międzynarodowej. Przyjęcie chrześcijaństwa wymusiło obowiązek budowy kościołów w obrębie istniejących grodów i jednocześnie zaczęto umacniać palatia.

Niestety nie zachowały się żadne budowle z tamtego okresu. Wczesnopiastowska architektura jest badana i opisywana przez archeologów, którzy próbują zrekonstruować tamte obiekty. Najstarsze szczątki fundamentów znaleziono między innymi w:
– Poznaniu,
– Przemyślu,
– Gieczu,
– na Wawelu w Krakowie.

Giecz, ta niewielka wieś w województwie wielkopolskim uważana jest za najważniejsze miejsce związane z tworzeniem państwa polskiego. Według Galla Anonima w wybudowanej twierdzy stacjonowały wojska pierwszego króla Polski. Budowano nowe palatium królewskie. Obecnie w Gieczu można podziwiać Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XII wieku. To właśnie podczas renowacji tego kościoła odkryto fundamenty starego grodu.