Architektura z definicji to obiekt, bryła, budynek, lub cała grupa, kompleks budynków i brył, połączony ze sobą w logiczną całość, którą możemy oglądać. W zależności od epoki mamy różne obiekty architektoniczne, są to grody drewniane, jak np. Biskupin, zamki warowne które rozsiane są po Polce i a ich bryła i charakter również zależy od np. regionu w którym się znajdują. Zamki w Polsce północnej to najczęściej budowle pokrzyżackie, z cegły, czerwone, składające się najczęściej z podzamcza i zamku głównego. Zamki z epoki średniowiecza, które powstawały na południu Polski są zupełnie odmienne od tych opisanych wyżej. Są mniejsze, bardziej strzeliste, wydają się być lżejsze. Zbudowane z wapienia, często wykorzystywano tu skały, aby wkomponować w nie mury, czy fragmenty. Dzięki temu konstrukcja się lepiej trzymała, ale i mniej materiału było wykorzystane. W części wschodniej Polski natomiast dominują dwory. Pozostało mniej zamków, a jeśli nawet są, najczęściej już dawno zostały przerobione na rezydencje renesansowe, lub powstały w tym stylu (np. Krzyżtopór). Dominują tu przede wszystkim rezydencje i miasta typu Sandomierz, czyli miasta w tak zwanym ?klimacie?, które tworzą piękną architekturę jako całość.