Architektura niestety ma tendencję do tego, jak każdy obiekt stały, że wystawiona na próbę czasu- niszczeje. Bobolice, jako zamek średniowieczny, po wielu wydarzeniach, jakimi był np. potop szwedzki, czy najazd niemiecki został mocno zniszczony. Przez wiele lat stał jako architektura będąca ruiną, przepiękną, ale jednak ruiną, która tylko czekała na upadek. Na szczęście w XX wieku właściciele zamku- ród Laseckich przystąpił do odbudowy i renowacji zabytku, aby nie uległ kompletnemu zniszczeniu. Przed podjęciem prac, wykonano ekspertyzy archeologiczne. Sama odbudowa trwała bardzo długo, bo aż dwanaście lat, jednak zakończyła się ogromnym sukcesem. Jest ona wykonana dobrze i starannie, a odbudowane fragmenty są zrobiona na wzór wcześniejszego charakteru zamku. W pracach wykorzystany został przede wszystkim wapień, czyli materiał, z którego pierwotnie zbudowany był zamek. Rekonstrukcja, jako forma ratowania zabytków wzbudza kontrowersje. Jednak jest nieraz jedyną drogą do tego, aby zachować zabytki dla potomności.