Prędzej czy później w każdej większej firmie zdarzy się, że pracodawca będzie musiał wysłać swojego pracownika na delegację. W zależności od tego czy będzie to wyjazd krajowy czy też zagraniczny, pracodawca powinien dopełnić pewnych formalności. Przede wszystkim powinien przekazać pracownikowi polecenie wyjazdu służbowego, w którym znajdą się takie informacje jak: dane osobowe pracownika, termin i cel wyjazdu, środek transportu. Jako podróż służbową traktuje się każdą zmianę miejsca wykonywania pracy przez pracownika, jeśli będzie ono inne niż przewiduje zawarta z nim umowa o pracę. Przykładowo, jeśli pracownik ma zapisane w umowie, że będzie wykonywał pracę na terenie określonego miasta to jego przemieszczanie się w obrębie tego miasta nie będzie traktowane jako delegacja. Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych mogą się różnić, pomimo, iż przepisy określają wysokość diety na dobę. Zależą bowiem nie tylko od czasu przebywania na wyjeździe, ale też, np. od korzystania z noclegu czy rodzaju wybranego środka transportu.