Przekazywanie wiedzy wcale nie musi być bezpośrednie. Młodzi ludzie o wiele bardziej chętnie podchodzić będą do nowego źródła pożytecznych informacji, jeżeli będzie ono kojarzyło się z zabawą, niżeli z suchymi informacjami. Tak samo może być w przypadku muzeum. Jeżeli przyjąć, że muzeum ma funkcję przekazywania młodym ludziom informacji o przeszłości, pokazywanie na własne oczy jak wyglądało życie kiedyś, to ten sam  schemat należy przyłożyć właśnie do muzeum. Zmiany w technologii komputerowej można pokazać młodym ludziom za pomocą muzeum gier wideo. Dzieci będą oglądały historię gier komputerowych, obserwując zmiany w grafice i rozgrywce. Zauważą, że z roku na rok poprawiała się mechanika, a pokazane w nim komputery też dadzą do myślenia, jak wiele może zmienić jeden rok w jakości komputerów. To tak naprawdę lekcja rozwoju świata. Dobrze jest oswajać dziecko z takimi myślami, a najlepiej robić to poprzez czynności, które spodobają się samemu dziecku. To naprawdę bardzo ważne, by dziecko od najmłodszych lat było z tym oswojone.